2013. március 28., csütörtök

BKV case: the prosecution „freely handled” the documents


BKV case: the prosecution „freely handled” the documents
The prosecution kept back one testimony and changed another testimony in the documents of the BKV trial – turned out in the Tuesday’s hearing of the Hagyó trial in the Kecskemét Tribunal. The prosecution in the hearing – for the previous call from the court – attached 2, previously kept back documents. The records contain the investigation testimony of the former press person of Hagyó from the 3rd and 9th of February, 2010.
Around the 2 records the lawyers and the defendants attracted the attention for several anomalies. For the defense from these documents now it turned out that the record what the prosecution handed in now didn’t match with the copy.

In the case of the record what they made in the 9th of February, 2010 the prosecution simply kept back the document. Now, for the defense’s ask they handed in to the court, but in the review of the document they just „skipped it”. According to Kádár András, the lawyer of Hagyó from the interesting of the documents „several concludes can be made” and they will do it later.

Hagyó Miklós also thought it’s weird that although the Main Prosecution only started to refer to the range of the Central Investigation Main Prosecution from the 20th of May, 2010, the KNYF (Central Investigation Main Prosecution) already gave effect to investigation action earlier, on the 3rd of February. According to Hagyó’s opinion it’s surprising that the prosecution wanted to get in the case and– according to the statement of Hagyó’s former press person – ask for an incriminatory testimony with arm-twisting, on the day when the policemen already questioned the press person and who disinclined to accuse others wrong. According to Hagyó the paradox around the records suggest the suspicion of the forgery of the notaries document, „and this is strictly punished by the Penal Code.”(Source: helyitema.hu)
On the Tuesday’s hearing the first hearing of a witness started. The summoned witness was Bolla Tibor, the present CEO of the BKV. The lawyers and the prosecutors bombed the leader of the Transport Company for hours with their questions. In every question Bolla verified and supported his predecessors, the defenses from the present defendants.
For answering of the prosecution’s questions Bolla said that the contract signing are often happens in a basis of the trust up to this day, and he is asked with favors in a form of recommendation. According to his testimony, he is working with these similarly to Antal Attila (his predecessor), he informs the leaders of the given professionals. For the question from the lawyers he reported that personally he doesn’t check every signed contract, for this – similarly to Antal Attila – he would have no chance.

Bolla with his answers one after the other denial the indictment’s statements (according to the defendants they think it’s unprofessional too). He firmed that the BKV sets kid’s days today too and other marketing events, they spend for communication and – in opposite with the statements of the prosecution – the company is not in monopoly status in the scope of the transportation of Budaoest. However Hagyó and his fellows were accused with several set up for events – tram with lights, Santa Claus, gift makings, etc. – according to Bolla, these are - up to this day - a part of the working of the company.
                                                                                                                                      népszava.hu


Original:
Egy vallomást visszatartott, egyet pedig megváltoztatott az ügyészség a BKV-per iratai közül - derült ki a Hagyó-per keddi tárgyalásán, a Kecskeméti Törvényszéken. A vád a tárgyaláson - a védelem és a bíróság korábbi felhívására - becsatolt két, korábban visszatartott jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvek Hagyó egykori sajtósának, a nyomozati vallomásait tartalmazzák 2010. február harmadik és kilencedik napjáról.
A két jegyzőkönyv körül több anomáliára hívták fel a figyelmet a védők és a vádlottak. A védelem számára rendelkezésre álló iratokból kiderült, hogy az ügyészség által most benyújtott, eredetinek nevezett jegyzőkönyv tartalma nem egyezik annak állítólagos fénymásolatával.

A 2010. február 9-én kelt jegyzőkönyv esetében pedig az ügyészség egyszerűen visszatartotta a dokumentumot. Most, a védelem kérésére átadták a bíróságnak, de az iratismertetéskor a nyomozás anyagából "kihagyták". Kádár András, Hagyó védője szerint a dokumentumok körüli érdekességekből "több következtetés is levonható", és ezt később meg is fogják tenni.
Hagyó Miklós azt is furcsállta, hogy bár 2010. május 20-tól utalta a Legfőbb Ügyészség az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe, a KNYF már korábban, február 3-án is foganatosított nyomozati cselekményt. Hagyó véleménye szerint meglepő, hogy az ügyészségnek aznap jut eszébe beszállni az ügybe, és - Hagyó egykori sajtósának állítása szerint - terhelő vallomást kérni nyomásgyakorlással, amelyik napon a rendőrök már kihallgatták a sajtóst, aki nem volt hajlandó alaptalanul vádolni másokat. Hagyó szerint a jegyzőkönyvek körüli ellentmondások felvetik a közokirat hamisítás gyanúját, "ezt pedig a Büntető Törvénykönyv szigorúan büntetni rendeli".


(Forrás: helyitema.hu)

A keddi tárgyaláson sor került az első tanúkihallgatásra is. Az idézett tanú Bolla Tibor, a BKV jelenlegi vezérigazgatója válaszolt. A közlekedési cég vezérét órákon át bombázták kérdéseikkel az ügyészek és a védők. Bolla minden kérdésben igazolta és alátámasztotta elődei, a jelenlegi vádlottak védekezését.

Ügyészi kérdésekre válaszolva Bolla elmondta, hogy a szerződések megkötése a mai napig gyakran bizalmi alapon történik, és tőle is gyakran kérnek szívességet ajánlások formájában. Ezeket vallomása szerint elődjéhez, Antal Attilához hasonlóan kezeli, tájékoztatja az adott szakmai területek vezetőit. Védői kérdésre beszámolt róla, hogy személy szerint nem ellenőriz minden megkötött szerződést, erre - Antal Attilához hasonlóan - lehetősége sem lenne.

Bolla válaszaival sorra cáfolta a vádirat - a vádlottak szerint is szakmaiatlan - állításait. Megerősítette, hogy ma is rendez gyereknapot és egyéb marketing-rendezvényeket a BKV, költ kommunikációra, és - az ügyészség állításával ellentétben - nincs a cég monopolhelyzetben a budapesti közösségi közlekedés területén. Bár Hagyóékat megvádolták több rendezvény megszervezése miatt - fényvillamos, Mikulás, ajándéktárgyak gyártása, stb. - ezek Bolla szerint mai napig a cég működésének részét képezik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése