2014. szeptember 30., kedd

The legend of the nokia-box and the pure truth - part 6


A news came to light in the Hungarian media in March 2010 which shocked the whole country. This served the proof to the ones who criticize the Gyurcsány-government that the socialist-liberal administration is rotten to the core. This prejudice has been created successfully by the right-wing media.


Summarizing my standpoint regarding the confessions of the accused of IV order it can be stated that the prosecutor raised accusation against Hagyó only upon the statement of Balogh which is full with contradictions and discrepancies. The prosecutor found the above statements profound despite of the fact that the contradictions between the confessions have to be clarified due to the relevant regulation and stipulation of the criminal procedure act. It is, as shown above, is still missing for some reason.
We cannot talk about evidences which would serve the basis of the prosecution. According to the rules of criminal procedure the fact which is not proven shall not be considered against the accused.


The failed recognition of the alleged eyewitness 

Zsolt Balogh testified on 23rd August 2010 that Hagyó sent him to Gödöllő to his girlfriend, Krisztina T. where he instructed Balogh to give him 15 Million per year. Due to the confession of the accused of IV order that Hagyó told him that there are two reasons: the first on is that he works with a bunch of fellows who are not registered employees but they have to be financed and the other reason was that there is a nursing home at Csepel and he collected the money to support it". Here, again he accuses Hagyó that he threatened him with the disclosure of the improper CC Soft statement on completion.

Krisztina T.  stayed in the second room when Balogh and Hagyó met so she could detect only the tone of the conversation tone detected, she did not hear what was said. That is the reason why she said that the conversation took place in a calm, polite manner and it did not seem to be such a violent persuasion or coercion.

Miklós Hagyó’s girlfriend, Krisztina T.’s photo was shown to Zsolt Balogh during the investigation. It is strange that the accused of IV order did not recognize Krisztina T. however he stated that they met during the meeting in Gödöllő. It is difficult to understand that someone with strong emotions in connection with a memory can provide a detailed report but continuously failed to recognize a person taking part in that event.

On this basis, it is concluded that Zsolt Balogh’s statement is improper to confirm the II point of the indictment and no additional evidences arisen. In the light of this it is incomprehensible that how the prosecutor raised claim. Why a person was held in pre-trial detention, exposed to severe testing whose guilt is not supported by anything?
Criminal law as the tool of the election campaign

Nokia-box as the symbol of corruption was introduced to the public during the 2010’s elections. Unfortunately thanks to the governing party’s media the name of Miklós Hagyó entrenched in many people's minds as the representing of the corrupt social-liberal side who sells the public assets below the market price. ".
In addition, this hate discrediting campaign started well before the investigation neglecting and disregarded to the principle of the presumption of innocence.

Today it is a known fact that Zsolt Balogh withdrew his confession regarding the infamous Nokia-box, which is the bases of the II point of the indictment. Initially, however the public service media, MTI failed to give objective, factual information on the ominous confession about the withdrawal. Instead, he gave the following information on 16th October 2012: “Zsolt Balogh did not withdraw his statement made during the interrogation that is he gave 15 Million to the former socialist Deputy-Mayor two times ".

And on the same day, it appeared in a later news: Zsolt Balogh, ... did not withdraw his statement taken in the interrogation phase that is he had to give 15 Million to Hagyó twice.  (…) He refused to give testimony in the hearing in connection with the point according to which he gave Hagyó 30 Million forints.
 In reality, by contrast, Zsolt Balogh made the following statement on 9th October 2012. at the Kecskemét Tribunal: I informed the honorable court according to the best of my knowledge,  I shall uphold my confession made at the hearing and it is not my intention to give further details or statements".

He insisted on in his statement and maintained them in 16th October 2012 when MTI was informed:
I shall uphold my confession made in the hearing. Also in relation to the discrepancies I maintain my confession made in the hearing. Therefore, I do not intend to say more."

As a result of the above Miklós Hagyó claimed for emendation from MTI. MTI failed to meet this request in due time therefore Hagyó lodged a lawsuit to the Metropolitan Tribunal.

For me it is inconceivable that a government who declares itself conservative, bearing Christian values and its servant media how could reconcile the Christian love with such a character-assassination.

I can only hope that at some point the Hungarian justice system returns to its original function and wins its independence and the Prosecutor's Office shall prosecute only on the basis of existing, relevant evidences. If we fails to act urgently accordingly then the Hungarian law the State slips back to the point when anyone can be prosecuted in the absence of evidence or criminal offence, only upon party-order.

See more: http://hagyomiklos.com/en/content/legend-nokia-box-and-pure-truth


A nokiás doboz legendája és a valóság - hatodik rész

Összegezve a II. vádpontra vonatkozó és a IV. r. vádlott vallomását érintő észrevételeimet, megállapítható, hogy az ügyészség úgy emelt vádat Hagyó Miklós ellen, hogy a vád kizárólag Balogh Zsolt ellentmondásokkal teli vallomásán alapult, azt ezen kívül semmilyen más bizonyítékkal nem támasztották alá. Annak ellenére értékelte a fenti vallomásokat releváns bizonyítékoknak, és találta alkalmasnak a vád alátámasztására a nyomozó hatóság, hogy a hatályos büntetőeljárási törvény szerint ha a terhelt vallomása a korábbi vallomásától eltér, ennek okát tisztázni kell. Ez pedig, amint a fentiekből látható, valamilyen oknál fogva elmaradt.
Ennek hiányában pedig nem beszélhetünk a vádemelés alapjául szolgáló bizonyítékokról. A büntetőeljárás szabályai szerint ugyanis a kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére.

Az állítólagos  szemtanú eredménytelen felismertetése

Balogh Zsolt 2010. augusztus 23-án történt kihallgatásán azt állította, hogy Hagyó Miklós őt Gödöllőre, T. Krisztina nevű barátnőjének lakására hívta ki, ahol arra utasította Baloghot, hogy évente adjon át neki 15 milliót forintot. A IV. rendű vádlott állítása szerint Hagyó azt mondta neki, hogy ennek két oka van. ,,Az egyik, hogy számos olyan munkatársa van, akinek nincs bejelentett állása, akiket finanszíroznia kell, a másik oka az volt, hogy van Csepelen egy idősek otthona, és annak szed össze támogatást.” Itt ismét azzal vádolja Hagyót, hogy megfenyegette őt a CC Soft-os szabálytalan teljesítési igazolás aláírásának nyilvánosságra hozatalával.

T. Krisztina a Hagyó és Balogh közötti megbeszélés során a másik szobában tartózkodott, ezért onnan csupán a beszélgetés hangvételét érzékelte, az elhangzottakat nem hallotta. A vallomásában ennek alapján utalt arra, hogy a megbeszélés nyugodt, udvarias hangnemben zajlott, nem tűnt olyan jellegűnek, hogy ott erőszakos rábeszélés, kényszerítés történt volna.

A nyomozás során Balogh Zsolt részére bemutatták felismerésre több fénykép között Hagyó Miklós barátnőjének, T. Krisztinának a fotóját. Különös, hogy a IV. rendű vádlott a gödöllői megbeszélésen állítása szerint jelen lévő T. Krisztinát nem ismerte fel fényképről egyik alkalommal sem. Lélektanilag nehezen érthető, hogy valaki egy állítólag benne különösen erős érzelmeket keltő emlékről számos vonatkozásban részletes beszámolóval tud szolgálni, de az ott jelen lévő személyt több próbálkozás után sem ismeri fel.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a II. vádpont alátámasztására Balogh Zsolt ellentmondásossága miatt bizonyításra nem alkalmas – és a bírósági tárgyaláson egyébként később vissza is vont – vallomásán kívül egyéb bizonyítékok nincsenek. Ennek ismeretében érthetetlen, hogy mi alapján emelt vádat az ügyészség a II. vádpontban Hagyó Miklós ellen. Miért tartott előzetes letartóztatásban, miért tett ki súlyos megpróbáltatásoknak és miért hurcolt meg nagy nyilvánosság előtt egy olyan embert, akinek a bűnösségét semmi nem támasztja alá?

 A büntetőjog, mint a választási kampány eszköze

A nokiás doboz, mint a korrupció szimbóluma a 2010-es választások idején került be a köztudatba. Sajnos ezzel együtt a kormánypárti média jóvoltából Hagyó Miklós neve is úgy rögzült sokak tudatában, mint a ,,korrupt, a közjavakat áron alul eladó szociál-liberális oldal” megtestesítője.
Ráadásul ez a gyűlöletkeltő lejárató kampány már jóval a nyomozás megkezdése előtt, mintegy hangulati előkészítésként kezdetét vette, semmibe véve az ártatlanság vélelmének alapelvét és a jó hírnévhez való, mindenkit egyaránt megillető alapvető jogot.

Ma már ismert tény, hogy Balogh Zsolt a Kecskeméti Törvényszéken folyó bírósági eljárás során visszavonta a hírhedt nokiás dobozhoz kapcsolódó II. vádpontot megalapozó vallomását. Kezdetben viszont a közszolgálati médiát hírekkel ellátó MTI nem mondhatni, hogy objektív, tényszerű tájékoztatásra törekedett volna az ominózus vallomás visszavonásával kapcsolatban. Ehelyett a következő tájékoztatást adta 2012. október 16-án, a tárgyalás napján: ,,Balogh Zsolt nem vonta vissza a nyomozati szakban általa elmondottakat, vagyis azt, hogy kétszer 15 millió forintot kellett adnia az egykori szocialista főpolgármester-helyettesnek…”

Valamint ugyanazon a napon, egy későbbi hírben ez jelent meg: ,,Balogh Zsolt … nem vonta vissza a nyomozati szakban általa elmondottakat, vagyis azt, hogy kétszer 15 millió forintot kellett adnia az egykori szocialista főpolgármester-helyettesnek. (…) Megtagadta a vallomást a bíróságon azzal a vádponttal kapcsolatban, amely szerint 30 millió forintot adott Hagyó Miklósnak, ugyanakkor korábbi, ezzel kapcsolatos vallomását vissza sem vonta.”

A valóságban ezzel szemben Balogh Zsolt a következő vallomást tette a 2012. október 9-én, a Kecskeméti Törvényszéken folyt bírósági tárgyaláson felvett jegyzőkönyv szerint: ,,Mindent a legjobb tudomásom szerint mondtam el, továbbiakban szükség szerint élni kívánok az észrevételezési jogommal, az elmondottak miatt a tárgyalási vallomásomat tartom fönn, a továbbiakban semmilyen egyéb nyilatkozatot tenni, így kérdésekre válaszolni sem kívánok.”

Ezen vallomásában foglaltakhoz ragaszkodott, azokat fenntartotta az ugyanezen ügyben 2012. október 16-án – tehát az MTI tájékoztatásának napján – megtartott tárgyaláson: ,,A tárgyalási vallomásomban mondottakat tartanám fent, tehát minden esetben a tárgyalási vallomásomat tartom fönt. Az eltérésekkel kapcsolatosan is a tárgyalási vallomásomat szeretném fönntartani. Tehát az elmondottakat fenntartva nem kívánok többet nyilatkozni.”

Hagyó Miklós emiatt helyreigazítást kért az MTI-től 2012. november 14-én. Az MTI ennek a kérésnek nem tett eleget a törvényben megszabott határidőn belül, ezért Hagyó keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez a helyreigazítás céljából 2012. december 5-én, amelyet 2013. február 19-én megismételt.

Számomra felfoghatatlan, hogy a deklaráltan konzervatív, keresztény, polgári értékrendet valló kormány, és az azt kiszolgáló média számára hogyan egyeztethető össze a keresztényi szeretet mindenek felett álló, örök törvényével a minden alapot nélkülöző rágalomhadjárat, karaktergyilkosság?

Csak reménykedni tudok, hogy valamikor a magyar igazságszolgáltatás visszanyeri eredeti funkcióját és jogállamhoz méltó függetlenségét, és az ügyészség kizárólag létező, releváns bizonyítékok alapján fog ismét vádat emelni. Ha ennek érdekében nem teszünk sürgősen valamit, akkor a magyar jog és állam a fejlődésének egy olyan szakaszába csúszik vissza, amikor bárki ellen bizonyítékok és bűncselekmény hiányában, pártutasításra vádat lehetett emelni és súlyos ítéletet hozni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése