2013. május 14., kedd

The Court of Budapest would send the Hagyó-case to another court


The Court of Budapest ask for to the transference of the Miklós Hagyó and his partner's case, and an other seeded case.

On Tuesday, the president of the Court of Budapest proposed at the president of the National Judicial Office(OBH) to transfer two high priority case- informed the Court of Budapest. That Tünde Handó is the president of the OBH, who is József Szájer fidesz-party politician's wife, the family friend of Viktor Orbán head of government, and whose nomination was attecked many times. 


(Photo source: nol.hu)

The announcement not tells, but according to the communicated details from one of these cases, one proceeding is Miklós Hagy formes socialistoc deputy lord mayor and his partner's case. How they wrote in their announcement, the president asked that, to appoint another court what has similar competence with the Court of Budapest, for Norbert W and his 27 others commited with especially significant financial detriment caused authorial or coherence with infrigement of literary property felony and other felonies, or rather Miklós H and his 14 others commited in a criminal organization, misappropriation which caused an especially huge financial detriment and becaouse of other felonies trial.


How they reminded, according to in virtue of the law of the organization of the courts the president of the court can move a resolution inside of 15 days at the presdent of the OBH to exceptionally appoint another court instead of the, what has the similar competence, if the case's confiscation is not assurable in rationally time becaouse of the given court's unproportional workload.


In the proposition of the appointment it must be argufied that, why the case's confiscation is not assurable in rational time, furthermore it must be set out that caseload, servant and other details, which are confirms the court's workload.


The judges of the Court of Budapest are presently trial a large number, partly priory significant, partly from other reasons out of turn cases. At the Criminal Justice College of the Court of Budapest


according to the state of 11of January, 2012 from the actual 569 law-case 264 is qualified as high priority, wherein the proceeding must countinue out of turn. In other 76 cases for the accused pre-trial, in 12 cases for the accused underage, in five cases in turn repeated arrestings must keep with attention to the legal requirements, and on the beam of this, must proceeding out of turn. Accordingly, in totalin 357 case, almost 62 percent of the law-cases must apply the rules of the out of turn- consist the announcement.


The two, transfer proposed cases are significants cases, which are must set within three months from the date of arrival, and must trial per two months. The indictment of the case against Norbert W. and his partners was given in 9th of January, 2012. The investigative document 84 volumed, as in the case of some accuseds the number of the violation hundreds of counts of the authorial or in coherence of literary property, with which according to the indictment, 4 billion forint financial disadvantage was born in the case.


In the criminal case against Miklós H. and his partners – which in the indictment was given in 11 of January, 2012. 15 suspected, and more than hundred witness and ten experts – consist the court's announcement. The investigative document consist 179 volume. The deadline and the trial of the two cases in the Court of Budapest is not possible not just becaouse of the judge's loaded but also becaouse of the serious court-room missing.- consists the announcement. „ For such cases what are provided by the law, other exemtion from the work, or rather with the chance of immunization besides the presently headcount and caseload, can not live in the Court of Budapest , and this sutation can not be solved with the work's reorganization.”- they drafted.

Source: http://hvg.hu/itthon/20120117_hagyo_miklos_ugy

Original:

Más bírósághoz küldené a Hagyó-ügyet a Fővárosi Törvényszék

Hagyó Miklós és társai ügyének, valamint egy másik kiemelt ügynek az átszignálását kéri a Fővárosi Törvényszék.

Két kiemelt jelentőségű ügy átszignálását indítványozta kedden a Fővárosi Törvényszék elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökénél - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék. Az OBH elnöke az a Handó Tünde, aki Szájer József fideszes EP-képviselő felesége, Orbán Viktor kormányfő családi barátja, és akinek a kinevezését éppen emiatt számos támadás érte. A közlemény nem nevesíti ugyan, de az egyik ügyről közölt adatok alapján az egyik érintett eljárás Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes és társainak ügye.


Mint közleményükben írták, az elnök azt kérte, hogy a Fővárosi Törvényszékkel azonos hatáskörű másik bíróságot jelöljenek ki a W. Norbert és 27 társa ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette és más bűncselekmények, valamint a H. Miklós és 14 társa ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt indult kiemelt jelentőségű bűntetőügyek tárgyalására.


Mint emlékeztettek, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény alapján a törvényszék elnöke az ügy érkezésétől számított 15 napon belül indítványt tehet az OBH elnökének arra, hogy az illetékes bíróság helyett kivételesen más, azonos hatáskörű bíróságot jelöljön ki, ha az ügy ésszerű időn belül történő elbírálása az adott bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt nem biztosítható. A kijelölés iránti indítványban meg kell indokolni, hogy a kijelöléssel érintett ügy ésszerű időn belül való elbírálása miért nem biztosítható, továbbá fel kell sorolni azokat az ügyforgalmi, személyzeti és egyéb adatokat, amelyek a bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhét igazolják.


A Fővárosi Törvényszék bírái jelenleg is nagy számú, részben kiemelt jelentőségű, részben egyéb okból soronkívüliséget élvező ügyet tárgyalnak. A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumában a 2012. január 11-i állapot szerint a folyamatban lévő elsőfokú 569 peres ügyből 264 ügy minősül kiemelt jelentőségűnek, amelyben az eljárást soron kívül kell lefolytatni. További 76 ügyben a terheltek előzetes letartóztatására, 12 ügyben a terheltek fiatalkorú voltára, öt ügyben pedig a megismételt eljárásra figyelemmel kell a törvényi előírásoknak megfelelően soron kívül eljárni. Összességében tehát 357 ügyben, a peres ügyek majd 62 százalékában kell alkalmazni a soronkívüliség szabályait - tartalmazza a közlemény.


A két, áthelyezésre indítványozott ügy kiemelt jelentőségű ügy, amelyet az érkezéstől számított három hónapon belülre ki kell tűzni, és kéthavonta tárgyalni kell. A W. Norbert és társai elleni ügyben a vádiratot 2012. január 9-én nyújtották be. A nyomozati irat 84 kötetes, az 50 oldalas vádiratban az egyes vádlottak esetében több száz rendbeli a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének száma, amellyel a vád szerint négymilliárd forint vagyoni hátrány keletkezett az ügyben.


A H. Miklós és társai elleni büntetőügyben - amelyben a vádiratot 2012. január 11-én nyújtották be - 15 vádlott, több mint száz tanú és tíz szakértő van - tartalmazza a törvényszéki közlemény. A nyomozati irat 179 kötetből áll. A két ügynek a törvényben előírt határidőben történő kitűzése és tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken nemcsak a bírók leterheltsége, hanem a súlyos tárgyalóterem-hiány miatt sem lehetséges - tartalmazza a közlemény. "A törvény által ilyen esetekre biztosított, egyéb munkavégzés alóli felmentési, illetve mentesítési lehetőséggel a jelenlegi létszám és ügyforgalom mellett a Fővárosi Törvényszéken nem lehet élni, és a helyzet a belső munka átszervezésével sem oldható meg" - fogalmaztak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése