2012. november 19., hétfő

Did the Hungarian authorities derogated/bruised the rights of Hagyó Miklós?


Did the Hungarian authorities derogated/bruised the rights of Hagyó Miklós?
Hagyó Miklós was arrested in 14th of May, 2010, and then they ordered his pre-trial detention. Since the defense started to make reasons beside/along the needless of the pre-trial detention, the Hungarian court both in the court of the first instance and in the court of the second instance left out of consideration, Hagyó Miklós turned to the European Court of Human Rights for remedy. 


(Photo Source: www.blikk.hu)

In his petition beside his harm for his right in freedom and security (European Convention on Human Rights 5ft clause) he also asked remedy for the violation of the inhuman treatment surreptitious (Convention 3rd clause), with the correspondence of his circumstances of his detention, together with the harm of his right of the family life (Convention 8th clause) seeing that they controlled/restrained wrong his talking with his partner, and they didn’t considerate/take in account his daughter’s state of health/shape while he was in pre-trial detention.
The petition was investigate by the Court, and they decided that – because apparently it couldn’t be unsubstantiated – they will communicate the content of it with the representative of the Hungarian State with the Ministry of Public Administration and Justice. The ministry had to form/configure their standpoint about the facts in the complain and send it to the Court by 18th of September, 2012.
After this Hagyó Miklós, as the petitioner get a chance to respond for the ministry’s standpoint until the time what the Court will decide, then again the Hungarian government can observe the reasons of the petitioner.
According to the main rule, the Court after this on the strength of the documents what they have and the reasons, they will have a decision about the petition. As long as they adjudicate that Hagyó Miklós’s right what he marked/labeled in his petition (or a part of it) was derogated/bruised by the Hungarian authorities, they can over the finding/proving of the fact, they can adjudicate asset/money and non asset damage for his suffer harms.
(For the circumstances of this case and for more facts if you click on this link you can read more: European Court of Human Rights)

Source: http://hagyodosszie.blog.hu/2012/10/15/csorbitottak-e_a_magyar_hatosagok_hagyo_miklos_jogait

Original:

Címkék: hagyó miklós előzetes | Szerző: Hagyó Dosszié | 9:02 pm
Hagyó Miklóst 2010. május 14-én őrizetbe vették, majd elrendelték előzetes letartóztatását. Mivel a védelem által az előzetes letartóztatás szükségtelensége mellett felhozott érveket a magyar bíróságok mind első, mind másodfokon rendre figyelmen kívül hagyták, Hagyó Miklós az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Bíróság) fordult jogorvoslatért.


(Kép Forrás: www.blikk.hu)

Kérelmében a szabadsághoz és biztonsághoz való jogának (Emberi Jogok Európai Egyezménye, 5. cikk) sérelme mellett orvoslást kért az embertelen bánásmód tilalmának (Egyezmény, 3. cikk) megsértése miatt a fogvatartásának körülményeivel összefüggésben, valamint a családi élethez való jogának (Egyezmény, 8. cikk) sérelme miatt arra tekintettel, hogy alaptalanul korlátozták az élettársával való beszélőit, és nem vették figyelembe kislányának egészségi állapotát az előzetes letartóztatás fenntartása során.
A kérelmet a Bíróság megvizsgálta, és úgy döntött, hogy – mivel nem tekinthető nyilvánvalóan megalapozatlannak – annak tartalmát kommunikálja a magyar államot képviselő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak. A minisztériumnak 2012. szeptember 18-ig kellett a panaszban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját kialakítani és a Bíróságnak megküldeni.
Ezt követően Hagyó Miklós mint kérelmező kap lehetőséget arra, hogy a Bíróság által megszabott időn belül reagáljon a minisztériumi álláspontra, majd ismét a magyar kormány észrevételezheti a kérelmezői érveket.
Fő szabály szerint ezt követően a Bíróság a rendelkezésére álló iratok és érvek alapján döntést hoz a kérelemről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Hagyó Miklósnak a kérelemben megjelölt jogait (vagy azok egy részét) a magyar hatóságok csorbították, e tény megállapításán túl vagyoni és nem vagyoni kárt is megítélhet neki az elszenvedett sérelmekért.
(Az ügy körülményeiről, további tényekről az alábbi linkre kattintva olvashat: European Court of Human Rights)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése