2013. november 12., kedd

Capacity and competence – we report from the court room

The consulting contracts signed by AAM Ltd were discussed again on Tuesday at the BKV case’s hearing.

The last Tuesday hearing was an interesting day in the history of the „strudel dough length” BKV case. The honorable court discussed the count regarding the AAM Ltd’s consulting contracts, obviously not for the first time. Given that more witnesses have already spoken regarding these contracts, but now the company’s onetime CEO was standing before the court.

And he didn’t hold himself back.
For the judge’s question he already stated it in his first sentence that he doesn’t understand how the company lead by him got into this case. In his person he is feeling himself offended that regarding the AAM Ltd’s activities because of the politics and the media, the company’s professional reputation has been damaged. This thought followed through the witness’s testimony.


What has been revealed from the CEO’s testimony: there’s a company that was founded in 1994 and which has been working on different projects since 1996 for an annual 5-10 million forints from the assignment of the transportation company. Certainly not only for them, given that among its clients there are administrative authorities since 1999, plus the APEH - that still existed then - as well as the Hungarian National Bank is among its clients. Obviously they are not beginners in the profession – in 2006 their income was 3 billion forints from the internal consultations -, nor is the other 3-4 rivals whose been working in project management at that time in our little country. The company wins the assignment and what do they find? 14 associates, among these only 8 engineers, who are dealing with the biggest project of not only Hungary, but the whole Central and Eastern Europe within the DBR Subway Project Directorate. This of course was already standing with a 100 million forint overrun.

Let’s take a short detour here: for the question, what would have been the ideal number for an investment as big as this, he immediately answered that at least a team of 10-15 project managers and 150 engineers would’ve been needed to be able to do substantial work.

Just for the numbers to be clear: at the beginning of the AAM’s participation, that is in January 2007 they already calculated with a total cost of 270 billion forints for the entire investment, which started from 170 billion forints. The witness emphasized multiple times: only the capacity and the competency was missing from the part of the investors.

This would’ve been important of course.
As well as that the BKV and the employees and middle managers of the DBR show cooperation during the execution of the assignments.

It didn’t happen like this.

According to his telling not only that they weren’t cooperative but they were especially hostile against the associates of the AAM. But at least the support of the CEO existed in the background from Attila Antal’s part.

Up until February 2008 when the Index wrote about how many billions are the BKV throwing out on useless contracts. From that point their work became impossible, the assignments they’ve finished in that year were proven to be useless, the management’s, more accurately the CEO’s – Zsolt Balogh was already the temporary leader at that time – support was terminated. The witness fiercely stated multiple times: his associates are “amortizing themselves with sparkling eyes” on the project, because they knew that they are doing something outstanding. Ensuring the transparent operation they charged the BKV middle managers and the associates of the DBR and enforced the deadlines on that 13-14 big supplier who’s already been in the project. He states it as a fact that until April 2008 they’ve done 200 BKV middle managers work.

But in the evolved scandal their opinion didn’t really count – he added. The media and through them the politicians have already “climbed on” the matter: “they stated stupidities” about the AAM’s work and the use of it.

According to the CEO, contrary to this, if they would’ve left them to their work, they could’ve made several hundred billion forints of savings regarding the entire investment. For the sake of the example he mentioned: 66 billion forints gone away only because of the project management’s “gutlessness” regarding the Fővám Square Station. And this was only one of the emerging technical problems in this mega-investment.

The cooperation of the AAM Ltd. and the BKV ended on 22nd April 2008, but the company feels the case’s long term effects until this day. The witness supported this with number of data. After the 2008 global economic crisis the income of the rival company’s dropped with 15-20 percent on the domestic market, while in the case of the AAM Ltd, this number is 60 percent. He can’t explain this with anything else than with that the erupted scandal damaged the company’s reputation.

The case’s hearing continues today on Kecskemét with a new count. Our blog continues to report about the details of the case.

Source: http://hagyodosszie.blog.hu/2013/10/03/kapacitas_es_kompetencia_a_targyaloterembol_jelentjuk

Original:

Kapacitás és kompetencia - A tárgyalóteremből jelentjük

Újra az AAM Zrt.-vel kötött tanácsadói szerződések voltak terítéken a BKV-per keddi tárgyalási napján.

Érdekes tárgyalási nap volt múlt kedden a rétestészta hosszúságú BKV-per történetében. Az AAM Zrt. tanácsadói szerződéseivel kapcsolatos vádpontot tárgyalta a tisztelt bíróság, már nem először természetesen. Hiszen több tanú is megszólalt már e szerződések kapcsán, most viszont a cég akkori elnök-vezérigazgatója állt a bíróság elé.

És nem fogta vissza magát.

A bírónő kérdésére már az első mondatában kijelentette, hogy nem érti, hogy kerül az ügybe az általa vezetett cég. Személyében megbántva érzi magát, hogy az AAM Zrt. tevékenységével kapcsolatban a politika,-illetve a média miatt a cég hírneve, szakmai reputációja sérült. Ez a gondolat végigkísérte a tanú vallomását.

Mi derült ki az elnök-vezérigazgató vallomásából: van egy 1994-ben alapított cég, amely 1996-tól kezdődően évi 5-10 milliós összegben dolgozik különböző projekteken a közlekedési vállalat megbízásából. Nem csak nekik persze, hiszen a megrendelői között központi közigazgatási szervek is vannak 1999-től kezdődően, pluszban az akkor még létező APEH, illetve a Magyar Nemzeti Bank is az ügyfelei között van. Nyilván nem kezdők a szakmában - 2006-ban 3 milliárd a belföldi tanácsadásból származó árbevételük -, ahogy az a 3-4 versenytárs sem, akik projektmenedzsmenttel foglalkoztak akkoriban kis hazánkban. A cég elnyeri a megbízást, és mit találnak? 14 munkatársat, ebből mindösszesen nyolc mérnököt, akik a DBR Metró Projekt Igazgatóság keretén belül foglalkoznak nem hogy Magyarország, de Közép-Kelet Európa legnagyobb projektjével. Ami persze már akkor egy 100 milliárdos túlfutással áll.

Itt tegyünk egy rövid kitérőt: arra a kérdésre, hogy mi lett volna az ideális szám egy ekkora beruházásnál, kapásból közölte, hogy legalább 10-15 projektmenedzser, illetve 150 mérnök az a csapat, amellyel már érdemi munkát lehetett volna végezni.

Csak hogy a számok tiszták legyenek: az AAM részvételének kezdetén, tehát 2007 januárjában már 270 milliárdos összköltéggel számolnak a teljes beruházásra nézve, ami 170 milliárdról indult. A tanú többször hangsúlyozta: csak a kapacitás, és a kompetencia hiányzott a beruházók részéről.

Amik ugye fontosak lennének.

Ahogy az is, hogy a BKV, illetve a DBR dolgozói, középvezetői együttműködést mutassanak a feladatok végrehajtása során.

Nem így történt.

Elmondása szerint nem hogy nem voltak kooperatívak, de kifejezetten ellenségesek voltak az AAM munkatársaival szemben. De legalább a vezérigazgatói támogatás Antal Attila részéről meg volt a háttérben.

Egészen 2008. februárjáig, amikor is az Index megírja, hogy hány milliárdot dob ki a BKV haszontalan tanácsadói szerződésekre. Onnantól kezdve munkájuk ellehetetlenül, az egy év alatt elvégzett feladatok haszontalannak bizonyulnak, a vezetőség, pontosabban a vezérigazgatói támogatás - ekkor már Balogh Zsolt a megbízott vezér - is megszűnik. Többször, indulatosan fogalmazva a tanú elmondta: munkatársai napi 12-14 órában “amortizálják magukat csillogó szemmel” a projekten, mert tudták, kiemelkedő dolgot csinálnak. Transzparens működést biztosítva elszámoltatták a BKV-középvezetőket, a DBR munkatársait, betartatták a határidőket azzal a 13-14 nagy beszállítóval, akik már benne voltak a projektben. Tényként közli, hogy 2008. áprilisáig 200 BKV-s középvezető munkáját végezték el.

De a kialakult botrányban pedig már nagyon nem számított az ők véleményük - tette hozzá. A média, illetve rajtuk keresztül a politikusok már rámásztak a dologra: “hülyeségeket nyilatkoznak” az AAM munkájáról, illetve a munka hasznáról.

A cégvezető szerint ezzel szemben, ha hagyják őket dolgozni, több százmilliárd forint megtakarítást lehetett volna elérni a teljes beruházás kapcsán. Példának okáért megemlíti: csak a Fővám téri állomással kapcsolatosan 66 milliárd forint ment el a projektmenedzsment “töketlensége” miatt. És ez csak az egyik felmerülő műszaki probléma volt ebban a mega-beruházásban.

Az AAM Zrt. és a BKV együttműködése 2008. április 22-én ért véget, de az ügy hosszú távú hatásait a mai napig érzi a cég. Ezt számadatokkal is alátámasztotta a tanú. A 2008-as gazdasági világválság után a hazai piacon lévő konkurens cégek árbevétele 15-20 százalékkal esett vissza, míg az AAM Zrt. esetében ez a szám 60 százalék. Ezt nem tudja mással magyarázni, mint azzal, hogy a kirobbant botrány besározta a cég nevét.


Az ügy tárgyalása ma folytatódik Kecskeméten egy újabb vádponttal. Blogunk továbbra is beszámol az ügy részleteiről.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése