2012. december 4., kedd

BKV case: „If I talk well/right, I can go home tonight”


BKV case: „If I talk well/right, I can go home tonight”

The defendants of the BKV case responded to the partly renounced testimony of Regőczi Miklós. They evoked/brought up again the pressure from the investigations, and they draw attention to the recent/late/newer process mistakes from the counsel. On the Thursday’s hearing it turned out that other documents disappeared at the counsel. Mesterházy Ernő hopes that they will check up/investigate the circumstances/conditions of the investigation’s questioning.


(Photo Source: people.howstuffworks.com)

The BKV case continued on Thursday at the Kecskemét Court, with the reading of Regőczi Miklós’s testimony (the former communication leader and deputy CEO of the BKV) which already partly renounced. The defendants one after the other observed Regőczi’s renounced statement’s which were against them and it became the part of the case’s documents. As we reported before, Regőczi -likewise to Antal Attila, Mesterházy Ernő, Balogh Zsolt and Lelovics Ottó – renounced his some statement’s referred to that he was saying those things because of the pressure and threat from the investigators.

First Regőczi commented his own testimonies. With the obvious variances and with his incriminatory statement’s against others he said that he was saying untrue answers during his questioning because it was directional, forced, and they excepted this from him. According to Regőczi’s words, they pointed the only way out from the pre-trial detention that he’ll say incriminatory testimonies against others, and he wanted to suit for this, because his 4 months old kid was waiting for him at home. He saw his position/situation futureless, because it seemed like for him, that they want to make him a scapegoat for the campaign of the election in 2010. „If I talk well/right, I can go home tonight”- suggested his interrogators.  

Mesterházy Ernő, the former advisor of Demszky Gábor responded to his former colleague’s words that he hopes that the cognizant investigation will investigate/check up the circumstances of the forced questionings. Because Regőczi’s testimony said that the investigation tried to force him to make a testimony against Mesterházy with unadmitted methods through the criminal law. „Independently what Regőczi Miklós heard what from whom, or they only made him say at the investigation office, I confirmed it several times, that I have nothing to do with the cleaning contracts what they mention in the case.” – stated Mesterházy in his testimony. In his reasoning he mentioned that in the time of the cleaning contract - which is the constitute subject of the accusation – neither Antal Attila nor Regőczi didn’t work at the BKV. 


Antal Attila responded his former employee’s words that he understands the obvious variances and undulatories in Regőczi’s investigation testimony. He evoked that in his detention time he was in the same situation, so he can’t convict his former colleague. The former deputy CEO of BKV during the investigation mentioned a several times such – concern BKV contracts and employments - asks and expectations which came from politicians to Antal Attila. Antal in his responds he said that because of his position he was found with a lot of questions, suggestions, ideas, but he could handle it well. He never gave any concrete orders to any contract signing, he trusted in the leaders of certain territories; he gave a lot of independence for these people. Antal nailed down that - as the indictment admit it too – during the defendants tenure of office the BKV saved 10 billion with the more reasonable working than before, and if this saving hadn’t been existing, the company could have gone smash.. But of course this was offended to some interest – alluded Regőczi before too. 

Hagyó Miklós’s former press person, Lelovics Ottó finished the observing. He reminded for the facts which proves the indictment’s nonsense and what he earlier revealed in his earlier said testimony. Among other things that he was charged with contracts, which was signed in a time when he wasn’t even working at the BKV. Lelovics also listed the important erratum what was in the indictment and in the records, and as far as that goes he missed that a document which could prove his truth and what document he attached just „disappeared/had taken wings” at the counsel. 

On the Thursday’s hearing Hagyó Miklós and Balogh Zsolt didn’t make any observation, but because of different reasons. Hagyó Miklós’s observation will be in another day because of the extent, and Balogh Zsolt is still refused to speak since he renounced his charges such as the Nokia-box and other charges.

Source: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=598453#null

Original:

BKV-per: „Ha jól beszélek, este már hazamehetek”
Regőczi Miklós részben visszavont nyomozati vallomásaira reagálva a BKV-ügy vádlottjai újra felidézték a nyomozóhatóság rájuk gyakorolt presszióját, és felhívták a figyelmet az ügyészség újabb eljárási hibáira. A csütörtöki tárgyaláson kiderült, hogy újabb dokumentumoknak kélt lába az ügyészségen. Mesterházy Ernő reméli, kivizsgálják a hatóságok a vallatások körülményeit.(Kép Forrás: people.howstuffworks.com)

Regőczi Miklós, a BKV korábbi kommunikációs vezetője és vezérigazgató-helyettese – részben visszavont – nyomozati vallomásainak felolvasásával folytatódott a BKV-per tárgyalása csütörtökön, a Kecskeméti Törvényszéken. A vádlottak sorra észrevételezték Regőczi visszavont, ám a peranyag részét képező, rájuk nézve terhelő állításait. Mint arról korábban beszámoltunk, Regőczi – hasonlóan Antal Attilához, Mesterházy Ernőhöz, Balogh Zsolthoz és Lelovics Ottóhoz – arra hivatkozva vonta vissza bizonyos kijelentéseit, hogy azokat hatósági nyomásra, fenyegetésre tette.
Elsőként Regőczi kommentálta saját vallomásait. Azok nyilvánvaló ellentmondásaival és másokat terhelő állításaival kapcsolatban elmondta, irányított, kényszerített vallomástétel során adott valótlan válaszokat, mert ezt várták tőle. Regőczi szavai szerint az előzetesből kivezető útként azt jelölték ki számára, hogy másokra vallomást tesz, és ő ennek meg is akart felelni, mert otthon várta négy hónapos gyermeke. Helyzetét azért látta különösen kilátástalannak, mert a 2010 választási kampány hajrájában úgy tűnt számára, bűnbakot akarnak faragni belőle. „Ha jól beszélek, este már hazamehetek” – sugallták kihallgatói.
Demszky Gábor egykori főtanácsadója, Mesterházy Ernő egykori kollégája szavaira reagálva reményét fejezte ki, hogy a kényszervallatások körülményeit az illetékes hatóság alaposan ki fogja vizsgálni. Regőczi vallomása ugyanis kitért arra, hogy a hatóság a büntetőjog által meg nem engedett eszközökkel próbálta rávenni, hogy Mesterházyra valljon. „Függetlenül attól, hogy Regőczi Miklós kitől mit hallott, vagy csak a nyomozó hatóságnál mondatták vele, sokadszor megerősítem, hogy az ügyben szereplő takarítási szerződéshez sem volt semmi közöm.” – állította Mesterházy a vallomásban. Magyarázata arra is kitért, hogy a vád tárgyát képező takarítási szerződés idején sem Antal Attila, sem Regőczi nem dolgozott a BKV-nál.
Antal Attila volt beosztottja szavaira reagálva elmondta, érti a Regőczi nyomozati vallomásait végigkísérő hullámokat és nyilvánvaló ellentmondásokat. Felidézte, hogy őrizetbe vételekor ő is hasonló helyzetben volt, így nem tudja elítélni volt kollégáját. A volt vezérigazgató-helyettes a nyomozás során többször emlegetett olyan – BKV-s szerződéseket és személyek foglalkoztatását érintő – kéréseket, elvárásokat, amelyek politikusoktól érkeztek Antal Attilához. Antal reagálásában elmondta, hogy pozíciójából adódóan természetesen rengeteg kéréssel, javaslattal, ötlettel találták meg őt, de ezeket helyén tudta kezelni. Konkrét utasításokat sosem adott szerződések megkötésére, az egyes területek vezetőiben megbízott, számukra nagy önállóságot biztosított. Antal leszögezte, hogy – amint azt a vádirat is elismeri – a vádlottak hivatali idejében a BKV tízmilliárdot spórolt meg a korábbinál ésszerűbb működéssel, amely megtakarítás nélkül a vállalat ma csődben lenne. Ez persze sokak érdekét sértette – utalt rá korábban Regőczi is.
Az észrevételezést Hagyó egykori sajtósa, Lelovics Ottó zárta. Emlékeztetett a korábban elmondott vallomásában feltárt, a vádirat képtelenségeit bizonyító tényekre. Többek között arra, hogy olyan szerződésekkel van megvádolva, amelyek megkötésekor még nem dolgozott a BKV-nál. Lelovics a vádirat és a jegyzőkönyvek jelentős „elírásait” is felsorolta, és erre vonatkozóan hiányolta, hogy egy általa korábban becsatolt, az igazát bizonyító dokumentumnak az ügyészségnél „lába kélt”.
A csütörtöki tárgyalási napon Hagyó Miklós és Balogh Zsolt nem tett észrevételeket, ám eltérő okból. Hagyó Miklós észrevételeinek ismertetésére terjedelmi okok miatt külön tárgyalási napon kerül sor, Balogh Zsolt pedig továbbra sem hajlandó megszólalni, mióta visszavonta Nokia-dobozos és egyéb vádjait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése