2012. október 24., szerda

Hagyó Miklós won another battle


Hagyó Miklós won another battle
Hagyó Miklós the former deputy lord mayor didn’t commit any crime in order to two of his co-worker was employed with proxy contracts by the city hall, said the police in their verdict of the investigation abolition. The Hagyó Dosszié knows the case documents from the hagyomiklos.com website. The antecedent of the case is that the Court of Auditors which was lead by Domokos László, the former representative of Fidesz made a prosecution about the husbandry of the capital. They said that Hagyó made nominal contracts with people who didn’t really do any work, they just got money from the capital.(Photo Source: nyilasz.hu)

Hagyó Miklós’s (former socialist deputy lord mayor) defenders keep doing the cyber war on the internet: they put the documents about the criminal procedure what the Court of Auditors started to the hagyomiklos.com website. But now, they abolished the process in not proven/because they didn’t have any evidence.
The Court of Auditors became for the conclusion when they were examination the husbandry of the capital that in 2009 there were abnormal payments at the local government of the capital. They adjudged that there were nominal contracts with people who got a lot of money from the capital, but they didn’t actually do any work there. The controllers thought there are something suspicious in the proxy contract which was made by the former socialist deputy lord mayor, but they thought there was something suspicious with the contracts by the coordination headquarters which was lead by Mesterházy Enikő.
After the accusation, the police started to have an investigation and the tried/questioned 13 people as a suspect, including Hagyó Miklós and his two former co-workers, L. Otto and M. József. L. Otto and M. József was tried/questioned with fiddle/receiving, while Hagyó was tried/questioned with misappropriation, but Hagyó’s former office director became a suspect too. (Their case was requested, because their crime wasn’t proven.) The Court of Auditors said that Hagyó before he asked his co-workers with tasks, he didn’t made sure that in the city hall there is anyone who can provide the tasks, and that the proxy people have any qualification. ( L. Otto was proxy with tasks in communication and sport, while M. József was proxy with property husbandry.)
In the course of the criminal action, the police heard a lot of witness, and they asked for the rules inside the city hall, what all came to the same conclusion, that Hagyó had the right in legally and had opportunity to write the proxy contracts with his co-workers. The controllers also disputed that the proxy people didn’t do their jobs, and they explained in their report, that because there is a sign with „L. Ottó and see” in a few (sport) file doesn’t mean that he actually worked.
The investigator office found out, that L. Ottó and M. József regularly visited the city hall and they did work there. And however another department could do the same job, the lord mayor and the duty lord mayor had the right and the money to employ professional advisors. The statement of the clerk confirmed this, so all in all there was no crime in this case, stated the police. 
From the documents which are on the internet, it is clear that the Court of Auditors were „pick on Hagyó”, the police were curious  that why did they prosecuted these proxies, but the controllers gave a very unclear/shady answer, they said they were investigate where they thought there is an abuse because of their previous experience. But there was no previous experience because at the time when they had previous investigations, Hagyó and his co-workers didn’t work at the city hall.
As the Népszava before reported first, in this year, it is the second battle what Hagyó and his lawyers won against the authority, because in the beginning of the year Hagyó was absolved in the forgery case. Then the council stated that Hagyó’s former partner registered herself as a legal counsel, while she had to be a legal delegate in a common civil suit. The court stated that there was no crime, because it wasn’t their fault. The reasoning of the court was so convincing that the decision of the court of the first instance became legally binding, and the council canceled their appeal.

Source: http://hagyodosszie.blog.hu/2012/09/06/ujabb_csatat_nyert_hagyo_miklos


Original:
Nem követett el bűncselekményt Hagyó Miklós egykori szocialista főpolgármester-helyettes azzal, hogy két munkatársát megbízási szerződéssel foglalkoztatta a városháza, mondta ki a nyomozást megszüntető határozatában a rendőrség. Az ügy dokumentumait a hagyomiklos.com oldalon ismerhette meg a Hagyó Dosszié. Az ügy előzménye, hogy a Domokos László ex-Fidesz képviselő vezette számvevőszék az elsők közt a főváros gazdálkodása miatt tett feljelentést azt állítva, Hagyó fiktív szerződéseket kötött olyan személyekkel, akik valós munkát nem végeztek, csak pénzt vettek fel a fővárostól.(Kép Forrás: nyilasz.hu)


Tovább folytatják Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes védői az interneten a cyberháborút: ezúttal annak a büntetőeljárásnak az iratait tették ki a hagyomiklos.com-ra, amely az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán indult, de most bűncselekmény hiányában meg is szüntették az eljárást.
Az Állami Számvevőszék a főváros gazdálkodásának vizsgálatát követően arra jutott, hogy 2009-ben szabálytalan kifizetések történtek a fővárosi önkormányzatnál. Úgy ítélték meg, hogy fiktív szerződések köttettek olyan személyekkel, akik munkát nem végeztek, csak jogosulatlanul pénzt vettek fel. A számvevők a bűncselekmény gyanúját vélték felfedezni a volt szocialista főpolgármester-helyettes megbízási szerződéseinek vizsgálata során, de gyanúsnak ítélték a Mestertházy Ernő által irányított, kormányzati koordinációs központ szerződési gyakorlatát is.
A rendőrség a feljelentés nyomán kezdett vizsgálódni és összesen 13 személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük Hagyó Miklóst és két korábbi munkatársát, L. Ottót, illetve M. Józsefet orgazdasággal, míg Hagyót hűtlen kezeléssel hozták összefüggésbe, de gyanúsított lett Hagyó egykori irodavezetője is. (Az ő ügyüket azonban különválasztották, mert esetükben nem bizonyosodott be bűncselekmény elkövetése.) A számvevők vélelme az volt, hogy Hagyó mielőtt megbízta volna kollégáit a feladatokkal, azelőtt nem győződött meg arról, hogy a városházán akad-e, aki képes ellátni a feladatokat, illetve hogy a megbízottaknak van-e megfelelő képesítése. (L. Ottót kommunikációs és sportszakmai feladatokkal, míg M. Józsefet vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokkal bízta meg Hagyó.)
A büntetőeljárás során számos tanút hallgatott meg a rendőrség, s bekérette a városháza működésével kapcsolatos belső szabályzatokat is, amik mind-mind azt támasztották alá, hogy Hagyónak joga és lehetősége volt munkatársai megbízási szerződéssel történő alkalmazására. A számvevők azt is vitatták, hogy a megbízottak végeztek-e konkrét munkát a pénzükért, s kifejtették jelentésükben, az, hogy bizonyos sporttal kapcsolatos előterjesztések esetén rá volt írva egy-egy aktára, hogy „L. Ottó és lássa”, ez még nem igazolja azt, hogy az illető ténylegesen dolgozott is.
A nyomozó hatóság azonban megállapította, hogy mind L. Ottó, mind pedig M. József rendszeresen megjelent a Városházán és ott munkát végzett. S bár elláthatta volna másik osztály a megbízottak munkáját, az önkormányzat működési rendje alapján mind a főpolgármesternek, mind pedig helyetteseinek rendelkezésére álltak olyan pénzügyi keretek, amelyek felhasználásával szakmai tanácsadókat alkalmazhattak. Mindezt a főjegyzőnek a vallomása is alátámasztotta, így nem történhetett az ügyben bűncselekmény, állapította meg a rendőrség.
A világhálóra kikerült iratokból az is világosan kiderült, hogy a számvevőszék munkatársai „utaztak Hagyóékra”, a rendőrség ugyanis furcsállotta,  miért éppen az érintett megbízásokat vették górcső alá, amire a számvevők meglehetősen homályos választ adtak, jelezve, ott vizsgálódtak, ahol feltétezhető volt korábbi tapasztalatok alapján visszaélés. Csakhogy korábbi tapasztalata nem lehetett a Hagyó vezette szervezetekkel a számvevőknek, mert a korábbi vizsgálatok idején Hagyóék még nem dolgoztak a Városházán.
Mint arról korábban a Népszava elsőként beszámolt, idén ez már a második csata, amit Hagyó és ügyvédei nyertek a hatóságok ellen, hiszen az év elején Hagyót az állítólagos okirat-hamisítási ügyében mentették fel. Akkor az ügyészség azt állította, hagyó akkori élettársa a törvényeket megszegve jogi képviselőként regisztráltatta magát a büntetés-végrehajtásnál, noha nem jogi, hanem törvényes képviselőként lépett volna fel a volt élettárs egy közös polgári perben. A bíróság megállapította, hogy nem történt bűncselekmény, mert a bv-rendszerében rögzítették az erre kijelölt rublikában a volt élettársat, amiről egyikük sem tehetett. A bírósági érvelés olyan meggyőző volt, hogy már az elsőfokú verdikt jogerős lett, az ügyészség ugyanis visszavonta a fellebbezését.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése