2012. október 24., szerda

The Constitutional Court lost most of their power, constitutional designation/function, and their spirit.


The Constitutional Court lost most of their power, constitutional designation/function, and their spirit.
Kolláth György, jurist, in his interview with the Népszava he conceived like this about the trial against Hagyó Miklós and his associaions and the lawyers of the defendants turned to the Constitutional Court with a submission, for reverse/destroy the disputed laws but the Constitutional Court rejected the submission.


(Photo Source: www.168ora.hu)

Earlier the Constitutional Court reasoned beside their own constitutional designation/function with high-toned, and with protect their competence and authenticity. Remember: „Hungary to qualify as a constitutional state is a findings and program at the same time. The constitutional state will come true when the Constitution will be operative truly and certainly. For the law the system changing means, and law system changing only can be possible in the meaning of, that it has to be conciliate/coordinate with the constitutional state Constitution, as regards – consider the new creation of the law – they have to conciliate/coordinate the whole law system together. Not just the law and the working of the state organizations should be conciliate/coordinate strictly with the Constitution, also the conceptual culture and value of the Constitution should pervade/imbibe the whole society. This is the power of the law, this makes the Constitution true. The execution of the constitutional state is a process. For the state organizations is a constitution obligation to labour/work on it.” The corporation said this in 1992. Where is the last year’s snow? (It’s a Hungarian proverb, means like, where did it disappear.)
For the question that how much the Constitutional Court changed in the last year, he lost his impartiality, and he responded like this:

A dramatic change can be noticeable. While earlier – mostly in the year of 90s – The Constitutional Court was the precedent court of the big constitution state’s challenges and issues principled as European ranking, then later it showed to going grey/twilight, aware, and self release. The losing of the craggy and needed scope/range wasn’t even just the Constitutional Court’s fault, however the ambivalent communication of this, then the this year, first semester’s practise shows/indicatives the cracking and the back out of the responsibility. The constrict of the Constitutional Court’s scope/range opened a political-law pillage. With the spirit/intellectuality of the main constitution protection organizations, the Constitutional Court could establish the public law’s nullity of the basic law. But it could impact the constitutional grassroots with the occasional constitutional changing which were made with forcing, and it reminded for tweak. For constitutional requirement, in the secure of the order of the constitution, they could control the Parliament and the government’s latitude/sweep who are egotist (I couldn’t find a word in english for that, but it means that the parliament and the government thinks about themselves they are the best, and they are doing a lot of stupid things because they think they are the best). Because if they don’t then the public life’s verdict/visitation can become true: why should we support in Hungary an institution which makes itself unimportant/unnoted. The Constitutional Court – even with the contrary explains – lost their before power, and most of their constitutional designation/function and spirit/intellectuality. And the T. Ház (I guess the T is for Tisztelt, so it’s like Honored House) as a national gift, with a party political casting they fill in and overfill the cast. With all this, the corp. mostly became the jerkwater/petty cases’s remedy forum. Instead of 11 now 15 Buddha-statue in robe sitting with blissful smiley over the big nothing which before was substantive weight. The acceptance of the Committee of Velence’s reference is not just the correction factor of the brakes and underbalanced, but it would be Constitutional Court self-interest. A chance for the recovery of the reputation, the European role understandment’s newly, qualitative appearance.

Source: http://hagyodosszie.blog.hu/2012/10/14/az_ab_korabbi_erejenek_alkotmanyos_rendeltetesenek_szellemenek_zomet_elveszitette

Original:

Címkék: hagyó miklós bkv per | Szerző: Hagyó Dosszié | 8:49 pm
Kolláth György jogász a Népszavának adott interjújában ekképpen vélekedett arról, hogy a Hagyó Miklós és társai elleni perben a vádlottak ügyvédei beadvánnyal fordultak az Alkotmánybírósághoz (Ab), hogy a vitatott jogszabályokat semmisítse meg, ám az Ab elutasította a beadványt:


(Kép Forrás: www.168ora.hu)

Korábban az Ab nívósan, kompetenciáját és hitelességét védve érvelt a saját alkotmányos rendeltetése mellett. Emlékezzünk: "Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program egyszerre. A jogállam azáltal valósul meg, hogy az Alkotmány valóban és feltétlenül hatályosul. A jog számára a rendszerváltás azt jelenti, és jogi rendszerváltás kizárólag abban az értelemben lehetséges, hogy a jogállami Alkotmánnyal összhangba kell hozni, illetőleg - az új jogalkotást tekintve - összhangban kell tartani az egész jogrendszert. Nemcsak a jogszabályoknak és az állami szervek működésének kell szigorúan összhangban lenniük az Alkotmánnyal, hanem az Alkotmány fogalmi kultúrájának és értékrendjének át kell hatnia az egész társadalmat. Ez a jog uralma, ezzel lesz az Alkotmány valóságossá. A jogállam megvalósítása folyamat. Az állami szervek számára alkotmányos kötelesség ezen munkálkodni." A testület ezt 1992-ben mondta ki. Hol van már a tavalyi hó?

Arra a kérdésre, hogy mennyiben változott meg az Ab az elmúlt egy évben, elveszítette-e pártatlanságát, ítgy reagált:

Drámai változás figyelhető meg. Míg korábban - főként a 90-es években - az Ab a nagy jogállami kihívások és ügyek európai rangú elvi precedens-bírósága volt, addig később elszürkülés, dekázgatás, óvatoskodás, önfelmentés is mutatkozott. Markáns és szükséges hatásköreinek elvesztése nemcsak az Ab-nak róható fel, ám ennek ambivalens kommunikációja, majd az idei, első félév gyakorlata törést, a felelősség alóli kihátrálást is jelzi. Az Ab hatásköri szűkítése politikai-jogi szabadrablást nyitott meg. A legfőbb alkotmányvédelmi szerv szellemiségével dolgozó Ab ugyanis egzakt módon megállapíthatná az alaptörvény közjogi érvénytelenségét. De ütköztethetné az alkotmányos fundamentumokkal az erőszakolt, megkerülős cselre emlékeztető, eseti alkotmány-módosításokat is. Alkotmányos követelményként, az alkotmányozás rendjét biztosító, értelmező határozatában megszabhatná a politikailag elszállt Országgyűlés és a kormány mozgásterét. Mert ha nem, akkor beteljesülhet a közélet ítélete: minek fenntartani Magyarországon olyan intézményt, amely eljelentékteleníti, margóra teszi önmagát. Az Ab - mindenféle ellenkező magyarázkodás ellenére is - korábbi erejének, alkotmányos rendeltetésének, szellemének zömét, fogainak többségét elveszítette. A T. Ház pedig, nemzeti ajándékként, pártos politikai castinggal a stáblistát fel- és túltöltötte. Mindezzel a testület nagyrészt a piti ügyek rendkívüli jogorvoslati fórumává sorolódott vissza. 11 helyett 15 taláros Buddha-szobor ül üdvözült mosollyal a korábbi érdemi súlyt felváltó nagy semmi felett. A Velencei Bizottság ajánlásának akceptálása így nem csak a fékek és ellensúlyok rendjének korrekciós tényezője, de Ab-önérdek is lenne. Esély a reputáció helyreállítására, az európai szerepfelfogás újbóli, minőségi megjelenítésére.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése