2012. október 24., szerda

One question: would you ruin your life for a few forint? – writing of the Egyenlítő TV


One question: would you ruin your life for a few forint? – writing of the Egyenlítő TV
Your answer is obviously no. As – we assume – Hagyó Miklós’s answer would have been this before and now too. According to one point of the indictment he did it. He ruined his political career, he incurred himself for an arrest, and for a trial which is going to be for years because „as a former deputy lord mayor who worked with city-operation and husbandry of asset/property, abused his clerkly position and in March of 2008 he ordered Balogh Zsolt, as the proxies CEO of BKV to give him 15 million forint in every year.”(Photo Source: gyorplusz.hu)

The realization is right: 15million forint per year is a remarkable/notable item. Before you would establish the „little money/few forint” in the title, let me clear the situation.
As from Hagyó Miklós’s statement turned out on the other day, in 1999 his initiated company because of the economic upsurge he took the difficulties with success, and because of that his company outgrew as a good thriving company. Therefore before he became a politician, he already had a lot of „business” and private property, so there was no financial reason for him to choose the career of a politician.
It can create an envy, a revulsion, but the fact is fact: in that time Hagyó was a substantial man, he was more substantial than he would needed what they framed in the said count: Hagyó with threat and continuous violent and assertive behavior he made Balogh to fear, who because of this effect/impact he gave him 15-15 million forint in 2008 and 2009. 
Recently the Kecskemét Court established that Hagyó’s all estates became before the time they are now talking in the trial, and they have documents to prove that. However they still locked Hagyó’s property, because there is a chance to have a property confiscation/seizure, if Balogh Zsolt’s Nokia boxes charges/blames become verification.
These counts are only because Balogh’s investigation statement which are multi-paradox/inconsistent, on the strength of the more that 100.000 pages investigation writing, there is no evidence which could confirm that. The accusation thinks that it is enough what they said about the 15 million forint per year, so they can frame/accuse Hagyó.
It’s not surprised that in his statements he answered for this count whit: „if I want to summarize it briefly and truly, I say 5 (6) short word: not even a word true from this

Source: http://egyenlito.blog.hu/2012/09/21/egy_kerdes_on_tonkretenne_az_eletet_azert_hogy_par_forinthoz_hozzajusson

Original:
Címkék: balog zsolt bkv per | Szerző: Hagyó Dosszié | 4:14 pm
Válasza nyilvánvalóan az, hogy nem. Ahogyan – feltételezzük – Hagyó Miklós válasza is ez lett volna korábban és most is. Az ellene irányuló vádirat egyik pontja szerint mégis ezt tette. Derékba törte politikai pályafutását, letartóztatásnak és éveken keresztül húzódó bírósági eljárásnak tette ki magát azzal, hogy „városüzemeltetési és vagyongazdálkodási főpolgármester-helyettesként hivatali helyzetével visszaélve 2008 márciusában arra utasította Balogh Zsoltot, mint a BKV megbízott vezérigazgatóját, hogy évente 15 millió forintot adjon át részére.”(Kép Forrás: gyorplusz.hu)

Jogos a meglátása: évi 15 millió forint jelentős tétel. Mielőtt azonban megállapítaná, hogy rossz volt a címben feltett – pár forintra utaló – kérdés, tisztázzuk a helyzetet!
Ahogyan Hagyó Miklós napokban tett vallomásából kiderül, 1999-ben megalapított vállalkozása a gazdasági élet fellendülésének köszönhetően sikerrel vette az akadályokat, aminek eredményeként cége jól prosperáló gazdasági társasággá nőtte ki magát. Tehát mire politikus lett, addigra számottevő „céges” és magán vagyonnal rendelkezett, így egyáltalán nem voltak anyagi okai annak, hogy a politikusi pályát választotta.
Válthat ki irigységet, ellenérzéséket, a tény mégis tény: Hagyó ekkor már vagyonos ember volt, jóval vagyonosabb annál, mintsem rá lett volna szorulva arra, amit az említett vádpontban megfogalmaztak: fenyegetéssel, valamint Hagyó által folyamatosan tanúsított erőszakos, ellentmondást nem tűrő viselkedéssel félelmet keltett Baloghban, aki ennek hatására jogtalan előnyként 2008-2009 évben is 15-15 millió forintot juttatott neki.
A napokban a Kecskeméti Törvényszéken a bírói tanács megállapította, hogy Hagyó összes ingatlanja a per tárgyává tett időszakot megelőző évekből származik, és a rendelkezésre álló dokumentumok igazolják azok törvényes eredetét. Azonban továbbra is fenntartották Hagyó vagyonának zárlatát, ugyanis vagyonelkobzásra kerülhet sor, ha beigazolódnak Balogh Zsolt Nokia-dobozos vádjai.
Ezen vádpontokat azonban Balogh önmagának is többszörösen ellentmondó nyomozati vallomásán kívül, a több mint százezer oldal nyomozati irat alapján, semmilyen más bizonyíték nem támasztja alá. A vádhatóság ennek ellenére elegendőnek találta a kijelentéseit ahhoz, hogy az általa előadottak szerint évi 15 millió forint kikövetelésével és átvételével megvádolja Hagyót.
Nem meglepő tehát, hogy vallomásában erre a vádpontra vonatkozó védekezését első körben így fogalmazta meg: „ha a valóságnak megfelelően és mégis tömören össze akarom foglalni, öt rövid szót kell mondanom:egy szó sem igaz belőle.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése