2012. október 24., szerda

Hagyó stated: he thinks himself is innocent – report of the Népszava


Hagyó stated: he thinks himself is innocent – report of the Népszava
He thinks he is innocent and he judged toughly the work of the council on the BKV trial’s hearing on Tuesday. Although for the concrete charge and for the Nokia-box came only on the next hearing days, the first period of the confession/statement was still exciting: Hagyó talked about his overrate political weight, about his scope of duties, the unprofessional statements of the council and his relationship to his former co-workers. 

The BKV case continued with the hearing of Hagyó Miklós at the Kecskemét court. The first-rate defendant, former deputy lord mayor started with a continuous confession/statement, but because of the extension, he is going to continue in the next hearing days. In the beginning of the hearing, Hagyó Miklós said that he understand the charge, he thinks he is innocent, but for questions he is just going to answer in the latter period of the process.
Hagyó’s lawyer in the beginning of the hearing said, that the prosecution kept back a lot of documents when they gave them the case’s documents. Hadnagy Ibolya judge gave these notes to the representative of the council.(Photo Source: www.szentkoronaradio.com)

Hagyó in his big intro started to speak about his life before politics, how he was a successful businessman/entrepreneur and that he was a rich man, he wouldn’t want to come to his field for money. He explained that he can account with every forint what he spent in his life and he never broke the law. Then the politician brought up that while he was in pre-trial detention he wasn’t able to meet with his partner. The authority’s decision was build upon on a crime where they didn’t find Hagyó guilty. After his intro Hagyó said that the usage of his expenses wasn’t legal. On the strength of the accusation from the Court of Auditors the Economical Prevention Main Department of the Main Police Office of Budapest started an investigation where they abrogated the investigation with considering the evidences.
When they started to talk about the concrete charge the politician dwelled long upon his rights and responsibilities when he was the deputy lord mayor. He nailed down that he only had preparatory and coordination tasks at the city hall, so he never ordered someone for writing a contract, he didn’t even had the chance for that. The only topics were related to him what he got from the lord mayor, from the Administration of the Lord Mayor, from the General Assembly of the Capital, or rather when he had to act on because of the law. Hagyó said that it wasn’t his job to decide in some companies life, or the companie’s operational work and he never formulated or ordered a request like this. 
Hagyó stated about the charge of the abuse at BKV, that he never gave an order to the employees who worked in the trusteeship of the company, and he never influenced their decision. „According to his knowledge the contracts at the BKV was made as it had to be according to the prescribed contracting” – he said.
After this the politician stated about the indictment/libel in general, several times he judged hard the council’s work. „I definitely state: I never ever was the originator of any criminal organization, nor the leader, respectively I never initiated a procreation of any criminal organization. I always did my work by observed the law.” – he nailed down. He definitely rejected the statement of the indictment/label that „the made of the contacts were because the defendants wanted their relatives and friends to have a lot of money/earnings from it, and they didn’t attentive the BKV’s economic interests.” Hagyó remembered that in the statements no one from his friends or relatives was marked as they got any earning from any of these contracts.”The reason of this squarely, it is because there were no people like this, and because the council/prosecutor didn’t name anyone in the indictment, he doesn’t know who they think of.” – he said. Hagyó stated, that contrarily the reality is that after his election, he was focusing on/attentive always the economic interests of the local government of the capital, and of their properties. In every case where they though there is an abuse at the BKV he always asked an inquiry from the board of supervision to make sure about it.  
According to Hagyó the statements of the indictment is not real in the state of „because of his political role and weight, the leader of the BKV accepted his orders, or what orders came in his name, even it was in default of law licensed.” He stated that in the time he was charged he always proceeded in the way of the law, and he never used any leverage/influence because of his political role against at the BKV or at the BKV’S leaders.
About his political role and weight he raised/enhanced it that after the BKV case exploded/lashed out the capital presidency of the Hungarian Socialist Party asked him to resign from the nomination of the individual representative and to resign about his „list place in Budapest” and his mandate in the capital general assembly. They did it when, in the MSZP the Board of the Ethics and Conciliatory didn’t start any investigation, according to the constitution the corporation in dues like this didn’t adjudicate something like this, furthermore the parliament didn’t get any request/appeal from the Public Prosecutor where they asked because of any kind of crime to suspend his right of immunity. “In the light of this fact turns up a question: if it could happen, how can anyone talk about my political role or weight?” – he asked the question.
Hagyó was uncomprehended with the statement of the indictment that: „the BKV at the location/region of the community transport of Budapest was in a position of monopoly, which services are known in from of the public/purpose public, the users of the community transport of Budapest has no other choice, the BKV doesn’t have any rival/concurrent.” The politician referred to the MÁV, which track’s are the same as the BKV, or rather to the bus corporations which are very participated in the transportation of Budapest. After this, Hagyó started to analyze in professional way that why the community transport has to show a favorable alternative/choice against the individual/private transport. For pointing the counsil/prosecutor’s unprofessional Hagyó asked the question: „who posses at the prosecution with profession of transportation engineer, with organization of big city’s community transport, logistics and communications, or rather marketing, which can make a statement/establishment like this. ”   
Hagyó in the end of the hearing said about the indirect-, mostly with the tangent of his co-workers charge, that about those contracts he had no idea, he didn’t give any order with that. The BKV case is continuing with the hearing of Hagyó Miklós on Thursday.

Source: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=583771

Original:
Ártatlannak tartotta magát, és keményen bírálta az ügyészség munkáját Hagyó Miklós a BKV-per keddi tárgyalásán. Bár a konkrét vádakra és a legendás Nokia-dobozra a következő tárgyalási napokon kerül csak sor, a vallomás első felvonása így is izgalmasnak bizonyult: Hagyó beszélt túlértékelt politikai súlyáról, feladatköreiről, az ügyészség szakmaiatlan megállapításairól és egykori kollégáihoz fűződő kapcsolatáról.

Hagyó Miklós meghallgatásával folytatódott tegnap a BKV-per tárgyalása a kecskeméti bíróságon. Az elsőrendű vádlott, volt főpolgármester-helyettes összefüggő vallomástételbe kezdett, ám azt terjedelmi okok miatt a következő tárgyalási napokon folytatni fogja. A tárgyalás elején Hagyó Miklós jelezte, hogy a vádat érti, ártatlannak tartja magát, és kérdésekre csak az eljárás későbbi szakaszában válaszol.
Hagyó ügyvédje a tárgyalás elején jelezte, hogy a vádhatóság több dokumentumot visszatartott az ügy iratainak átadása során. Ezek jegyzékét Hadnagy Ibolya bírónő átadta az ügyészség képviselőjének.(Kép Forrás: www.szentkoronaradio.com)

Terjedelmes bevezetőjében Hagyó kitért arra, hogy politikusi pályára lépése előtt vállalkozóként már sikeres és vagyonos ember volt, nem a meggazdagodás reménye vezette erre a pályára. Kifejtette, hogy minden egyes forintjával tételesen elszámolt eddigi életében, és sosem sértette meg a törvényt. Ezután a politikus felidézte, hogy az ügyészség az előzetes letartóztatása alatt eltiltotta őt élettársa látogatásaitól. Ezt a hatóság egy olyan bűncselekmény gyanújára alapozta, amelyben Hagyót végül nem találták bűnösnek. Bevezetője végén Hagyó kitért arra, hogy a költségkeretének felhasználása teljes mértékben jogszerűen történt. Ezt az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Főosztályán lefolytatott nyomozás során beszerzett bizonyítékok is alátámasztják, amelyekre tekintettel a nyomozó hatóság a büntetőeljárást bűncselekmény hiányában meg is szüntette.
A konkrét vádakra kitérve a politikus hosszasan ismertette főpolgármester-helyettesként gyakorolt jogait és felelősségi köreit. Leszögezte, hogy neki csak és kizárólag előkészítő és koordinációs feladatai voltak a városházán, így szerződések megkötésére nem utasított senkit, és erre lehetősége sem volt. Azok a témák tartoztak Hagyóhoz, melyekre a Főpolgármester, a Főpolgármesteri Kabinet és a Fővárosi Közgyűlés felkérte, illetve amelyekben a törvény erejénél fogva neki kellett eljárnia. Hagyó elmondta, hogy az egyes cégek életét, operatív működését érintő kérdések nem tartoztak ezek sorába, és én nem fogalmazott meg soha ilyen irányú kérést, vagy utasítást.
Hagyó a BKV körüli visszaélések vádjáról általánosságban állította, hogy soha nem adott utasítást a BKV vagyonkezelési jogkörrel rendelkező vezető tisztségviselői számára, és soha nem befolyásolta az ő döntéseiket. „A BKV szerződéseinek megkötésére legjobb tudomásom szerint az előírt szerződéskötési rendben került sor. A Szervezeti- és Működési Szabályzat által rám ruházott hatáskört nem léptem túl, és senkinek nem adtam utasítást arra, hogy képviseletemben eljárjon.” – mondta.
Ezt követően a politikus a vádiratról általánosságban nyilatkozott, többször keményen bírálva az ügyészség munkáját. „Határozottan kijelentem: én semmilyen bűnszervezetnek nem voltam sem a létrehozója, sem a vezetője, illetve bűnszervezet létrehozását sem kezdeményeztem. A munkámat mindvégig a jogszabályok betartásával láttam el.” – szögezte le elöljáróban. Határozottan visszautasította a vádirat azon állítását, hogy „valamennyi szerződés meghatározó jellemzője volt, hogy azok megkötésére nem a BKV gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, hanem a vádlottak és ismerősi, baráti körük jövedelemhez juttatásának célzatával került sor”. Hagyó emlékeztetett rá, hogy a vádirati tényállásokban nem lett megjelölve olyan ismerőse, barátja, aki bármely szerződés megkötése révén jövedelemhez jutott volna. „Ennek oka pedig egyértelműen az, hogy ilyen személyek valójában nem is voltak, és mivel az ügyészség a vádiratban sem nevezte meg őket, nem is tudhatom, hogy kikre vonatkozik ez a megállapítás.” – mondta. Hagyó kijelentette, hogy ezzel szemben a valóság az, hogy megválasztását követően mindvégig a Fővárosi Önkormányzat, és az annak tulajdonát képező BKV gazdasági érdekeit szem előtt tartva járt el. Valamennyi olyan esetben pedig, ahol a BKV-nál visszaélés gyanúja merült fel, amint az a tudomására jutott, azonnali intézkedést kért a felügyelő bizottságtól a történtek kivizsgálására.
Hagyó szerint nem felel meg a valóságnak a vádirat azon állítása sem, miszerint „politikai szerepe, súlya miatt a BKV vezetői jogszabályi felhatalmazás hiányában is elfogadták a tőle, vagy a nevében érkező, a BKV napi működését érintő utasításokat”. Kijelentette, hogy megbízatása idején a jogszabályoknak megfelelően járt el, és semmilyen, az ügyészség által hivatkozott politikai befolyással nem élt a BKV, illetve annak vezetői irányába.
Politikai súlyával kapcsolatban kiemelte, hogy a „BKV botrány” kirobbanásának következményeként a Magyar Szocialista Párt Fővárosi Elnöksége felszólította, hogy mondjon le az egyéni jelöltségéről, továbbá mind a fővárosi listás, mind a fővárosi önkormányzati képviselői titulusáról. Tette mindezt úgy, hogy közben az MSZP-ben, az illetékes testületben, az Etikai és Egyeztető Bizottságban ellene semmilyen eljárás nem folyt, az alapszabály szerint illetékes testület ilyen tartalmú határozatot nem hozott, továbbá az Országgyűléshez sem érkezett a Legfőbb Ügyészségtől olyan tartalmú megkeresés, amely bármilyen bűncselekmény miatt kérte volna a mentelmi joga felfüggesztését. „Ennek a ténynek a fényében adódik a kézenfekvő kérdés: ha ez megtörténhetett, hogy beszélhet bárki is az én politikai szerepemről, vagy súlyomról?” – tette fel a kérdést.
Hagyó értetlenségének adott hangot a vádirat azon kijelentésével szemben, hogy „a BKV a budapesti közösségi közlekedés területén monopolhelyzetben lévő vállalat, melynek szolgáltatásai a célközönség előtt ismertek, a fővárosi közösségi közlekedés használói számára a szolgáltatások igénybevétele terén választási lehetőségük nincs, a BKV versenytárssal nem rendelkezik”. A politikus többek között utalt a MÁV-ra, amely budapesti nyomvonalai jelentősek a BKV-éhoz mérten, ill. a fővárosi közlekedésben jelentősen résztvevő busztársaságokra. Ezt követően Hagyó szakmai szempontból elemezte, hogy miért kell kedvező alternatívát mutatnia a közösségi közlekedésnek az egyéni közlekedéssel szemben. Az ügyészség érvelésének szakmaiatlanságára rámutatva Hagyó feltette a kérdést, hogy „vajon ki rendelkezik a vádhatóságnál közlekedésmérnöki, nagyvárosi közösségi közlekedés-szervezési, logisztikai és kommunikációs, illetve marketing szakértelemmel, amely ilyen súlyú és tartalmú megállapítás megtételéhez óhatatlanul szükséges”.
Hagyó a tárgyalás végén a közvetett, főként volt kollégáit érintő vádakra reagálva elmondta, hogy azokról a szerződéskötésekről nem volt tudomása, utasításokat azokkal kapcsolatban nem adott. A BKV-per tárgyalása csütörtökön, Hagyó Miklós vallomástételével folytatódik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése