2012. október 24., szerda

The politics cannot chip on the jurisdiction in every case… - the summary of the Egyenlítő TV


The politics cannot chip on the jurisdiction in every case… - the summary of the Egyenlítő TV
Hagyó Miklós, the former socialist political was charged with personal document’s falsification when he was in pre-trial detention for 9 months, then, months later they absolved him legally. The council wanted to confirm their preconception with facts, that Hagyó, with his help of his lawyer would mask his partner as a ”legal counsel”, so then they can get extra meetings while he is in pre-trial detention. Their reasoning crashed in front of Németh Leona, who was a judge in the court of the first instance, and she used the legal laws and she conducted the process of the evidence trustworthy. 
Against the Central District Court of Pest’s acquittal (what they declared on the 16th of January, 2012) the council of the court in the first instance reported an appeal, but the Main Counsel of the Capital (who had to do the process in the appeal) canceled the appeal, because they couldn’t find any way to ”attack” the decision of the court of the first instance.
Let’s scan, what happened exactly: Hagyó with his legal asking (which every people who is in detention gets), asked to have a relation with his partner, what the Penal-Institution of the Capital assigned, and they recorded her in the institution’s register system as Hagyó Miklós’s contact person in the standard of „adherent”. 
Then he asked his partner to be his trustee in his ongoing things in his KFT. He asked his lawyer to devise these proxies, dr. Szűcs Viktor made it, he countersigned, then they passed it to the council. After the council got the proxies, that is they sealed it with knowledge, then the lawyer sent it to the Penal Institution with the request of his partner, which tended that because they have to talk about Miklós’s ongoing things in his KFT, they can get 2 meeting (through the window/phone stuff in jails) instead of the one. According to this the institution’s registration department registered her as Hagyó Miklós’s legal counsel in their computational system.
Then another proxy had been ready. The HírTV’s show, called „Célpont” showed record which was against Hagyó Miklós’s and his partner’s personality rights. Because of this, they started a sue for damages in the Capital Court, so Hagyó Miklós asked his partner to be his”legal counsel” in this case. dr. Szűcs Viktor was the one who wrote this proxy too. However his partner didn’t have any legal qualification, so according to the council, they just wanted to get better conditions when they meet in jail, and they can contact with each other without control.
On the 16th of January, the the Central District Court of Pest said, the proxy about the legal counsel wasn’t fake, and it was written in a civil suit, where there is no need to have a”legal qualification”. The second-rate defendant didn’t even want to have such a claim which they would need to have legal qualification.
                                                            (source: kereso.nava.hu)

Németh Leona judge said in January: a court which is proceeding in civil suit’s cases accepted, that the proxy is valid, which was unsuitable to get plus laws. They never said that Hagyó’s partner would go to the penal institution as Hagyó’s defender, and that she would contact him without custody. There was no record which was alluding to this.
Still, during the process, Kutron Katalin prohibited in the name of the Main Council for Hagyó Miklós and his partner to contact in person, and they couldn’t even call each other. All in all they divested him of his normal adherent’s meetings too.
                                                              (source: kereso.nava.hu)

It is even a stronger pile that after the 16th of January, 2012, the Capital Courthouse asked for the relocation of the BKV case. The official justification was that the institution is loaded with cases, so then they couldn’t get all dates, which was obliterated in the law.
For this -  the later crashed reason – Handó Tünde (the president of the National Court Office, Szájer József’s wife, who is a Fidesz representative), appointed the trial to the Kecskemét Court. The Kecskemét Court is well-known as a Fidesz connected court.
                                                                     (source: nepszava.hu)

Source: http://egyenlito.blog.hu/2012/09/03/a_politika_nem_minden_esetben_szolhat_bele_az_igazsagszolgaltatasba

Official:
Hagyó Miklós egykori szocialista politikus ellen kilenc hónapon keresztül tartó előzetes letartóztatása idején alaptalanul vádat emeltek magánokirat-hamisítás miatt, majd hónapokkal később jogerősen felmentették. Az ügyészség azt a prekoncepcióját akarta tényekkel alátámasztani, hogy Hagyó az ügyvédje segítségével "jogi képviselőnek álcázta" élettársát, hogy így extra találkozási lehetőséget biztosítson kettejüknek az előzetes letartóztatás ideje alatt.  Érvelésük viszont az első fokon eljáró bíró, Németh Leona előtt, - aki törvényesen alkalmazta a vonatkozó jogszabályokat, és tisztességesen folytatta le a bizonyítási eljárást -, megdőlt.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) 2012. január 16-án kihirdetett elsőfokú felmentő ítélete ellen az első fokon eljáró kerületi ügyész fellebbezést jelentett be, ám a másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség április közepén visszavonta ezt a fellebbezést, mivel nem volt érdemben támadható az elsőfokú bíróság indoklása.
Fussuk át, mi is történt pontosan: Hagyó a minden fogvatartottat megillető jogával élve kérte, hogy kapcsolatot tarthasson élettársával, amit a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet engedélyezett is, és az élettársat Hagyó Miklós kapcsolattartójaként - "hozzátartozói" minőségben - bevezette az intézet számítógépes nyilvántartási rendszerébe.
Majd kft.-éje folyamatban lévő ügyeinek vitelére hatalmazta meg élettársát. Megbízta ügyvédjét a meghatalmazások megszerkesztésével, azokat dr. Szűcs Viktor elkészítette, ellenjegyezte, majd az ügyészséghez is benyújtotta. Miután az ügyészség a meghatalmazást érkeztette, azaz a tudomásul vételt igazolva lepecsételte, az ügyvéd azt a bv-intézetnek megküldte az élettárs kérelmével együtt, amely arra irányult, hogy a kft. ügyeinek intézése érdekében a hozzátartozóként neki járó havi egy beszélőn felül havonta kétszer találkozhasson a fogvatartottal. Mindezek alapján az intézet nyilvántartási osztálya Hagyó Miklós élettársát "jogi képviselőként" rögzítette a számítógépes rendszerben.
Majd egy másik meghatalmazás is készült. A HírTV Célpont című műsora ugyanis Hagyó Miklós és élettársa személyiségi jogait sértő felvételeket mutatott be, amelyek miatt kártérítési per indult a Fővárosi Bíróságon, ezért Hagyó Miklós egy külön, szintén dr. Szűcs Viktor által szerkesztett okiratban arra is meghatalmazta az élettársát, hogy mint "jogi képviselő" ebben a perben ellássa a képviseletét. Élettársának azonban nem volt jogi végzettsége, és az ügyészség szerint csak azért készítették a meghatalmazást, hogy a hozzátartozókra vonatkozó szabályoknál jóval enyhébb korlátozással, illetve ellenőrzés nélkül érintkezhessen a fogva tartott Hagyó és őt látogató élettársa.
A január 16-án kihirdetett elsőfokú, akkor még nem jogerős felmentő ítéletben a PKKB kimondta, hogy a vádban szereplő magánokirat, a képviseleti jogot biztosító meghatalmazás nem hamis, ugyanis olyan polgári peres eljárás kapcsán született, amelyben nincs szükség "jogvégzett, kötelező jogi képviseletre". A másodrendű vádlott nem is akart olyan jogosultságokra szert tenni, amelyekhez jogi végzettség kellene.

(Forrás: kereso.nava.hu)
Németh Leona bíró januárban elmondta: egy polgári peres ügyben eljáró bíróság is elfogadta, hogy érvényes a meghatalmazás, amely egyébként alkalmatlan volt arra, hogy többletjogokat biztosítson. Szó nem volt arról, hogy Hagyó élettársa úgy akart volna bejutni a büntetés-végrehajtási intézetbe, mint Hagyó védője, és így kívánt volna korlátlanul, ellenőrizetlenül kapcsolatot tartani. Erre semmiféle okirat nem is utalt.
Ennek ellenére az eljárás alatt Kutron Katalin a Főügyészség nevében megtiltotta Hagyó Miklós és élettársa személyes érintkezését és telefonálását. Tehát az alaptalan vádemeléssel megfosztották őt a rendes hozzátartozói látogatás lehetőségétől is.

(Forrás: kereso.nava.hu)

Ennél is erősebb szál azonban az, hogy a 2012. január 16-i felmentő ítélet kimondásának másnapján kezdeményezte a Fővárosi Törvényszék, a BKV-ügy más bíróságra történő áthelyezésétA hivatalos indoklás szerint erre azért volt szükség, mert előbbi intézmény annyira leterhelt számos más ügye miatt, hogy éppen ezt a - volt szocialista politikust érintő - ügyet nem tudta volna a törvényben előírt határidőre letárgyalni.
Erre - a későbbiekben megdőlt indokra - hivatkozva Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Szájer József fideszes EP-képviselő frissen kinevezett felesége a kecskeméti bíróságot jelölte ki az ügy tárgyalására. Egy olyan bíróságot, amellyel kapcsolatban már korábban is felmerült a fideszes irányú politikai elfogultság gyanúja.

(Forrás: nepszava.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése